La Cure privacy verklaring

Je leest op dit moment de privacy verklaring van La Cure.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door La Cure verzameld worden.
Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door La Cure, neem dan gerust contact op!

info@lacure.nl | +962 77 925 87 43
P/a Kastanjelaan 23a | 7611 AH | Aadorp
Btw. Nr. 1242.67.634.B.01 | KVK Nr. 28087937

La Cure wordt door Brenda van den Brink naar Nederland geïmporteerd en gedistribueerd.

La Cure
La Cure is een cosmetica merk op basis van Dode Zee mineralen en zouten geïmporteerd uit Jordanië. Voor schoonheid, gezondheid en therapie.
Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door La Cure. Deze worden hieronder toegelicht.
1. Het versturen van nieuwsbrieven
La Cure stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je  e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de
website van La Cure. Daarnaast kan je mondeling of via tekst gevraagd worden om je aan te melden.
2. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met La Cure via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, website en telefoonnummer.
3. Analytics
De website van La Cure verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met de trainster of degene die de bestellingen uitvoert.
Ontvangers
De gegevens die La Cure ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
1. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
2. Hosting
De e-mail van La Cure wordt gehost bij Internet Today. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Internet Today.
De website en back-ups van de website worden gehost bij Internet Today. Gegevens die jij achterlaat op de website van La Cure zijn
op de servers van Internet Today opgeslagen.
Opslag periode 
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door La Cure, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
Opslag periode
1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres wordt opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw
gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@lacure.nl.
2. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met La Cure via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal
twee jaar bewaard.
3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door La Cure of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met dubbele verificatie.
Bij deze dubbele verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar La Cure. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van La Cure privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten
1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij La Cure
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met La Cure. Je krijgt dan
een overzicht van jouw gegevens.
2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door La Cure. Je gegevens
omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
3. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij La Cure opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient La Cure al jouw gegevens over te dragen
aan de andere partij.
4. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij La Cure vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat La Cure niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat La Cure jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@lacure.nl onder toezending
van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om binnen een week te reageren.
Plichten
La Cure verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van La Cure via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.
Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan La Cure de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met La Cure met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
La Cure behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer La Cure dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van La Cure te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
info@lacure.nl | +962 77 925 87 43
P/a Kastanjelaan 23a | 7611 AH | Aadorp
Btw. Nr. 1242.67.634.B.01 | KVK Nr. 28087937